Panorama Vinga fyr
Bild: Från vänster, maskinhuset, 1890 års fyr, båken och 1841 års fyr.

 

Båken
Det första byggnadsverket på ön var ett sjömärke i trä, en så kallad båk från 1606. Det var Kung Karl IX som befallde att man skulle resa sjömärken på Vinga och Galtö. År 1632 byggde man en ny båk och 1675 ersattes den av en högre rödmålad båk.
1636 anställde man Torkel Smed som den förste båkvaktaren och 1646 fick han 16 daler till en stuga och båt.

Omkring 1720 byggde man ett pyramidliknande trätorn med utkikslucka och en förgylld trätunna i toppen. Sedan den brunnit efter ett åsknedslag byggdes den nuvarande ståtliga båken 1854. Den är 24 meter hög och har en golvyta på 124 m2.

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Fyrarna på Vinga
Under 1800-talet ökade sjöfarten och det krävdes bättre anordningar för navigeringen. Första fyren var klar 1841 och var ett runt stentorn, 12 meter högt och lampan drevs med rovolja. Skepparna klagade att fyren var lätt att förväxlas med Skagens och Nidingens fyrar så 1854 byggde man ytterligare en fyr på andra sidan båken.

1890, samma år som Carl Gunnar Taube blev fyrvaktmästare, blev nuvarande fyren klar, byggd av porfyrit som hämtades från ön. (Bilden ovan, man ser stenbrottet mellan maskinhuset och båken).
1907 bytte man ut fotogenlampan mot en trelågig luxbrännare och sedan 1949 drivs fyren av elektricitet.
1974 blev fyren automatisk och 1976 flyttade de sista bofasta från Vinga.

Vinga Fyrskepp
6 distansminuter sydväst om Vinga låg från 1929 fyrskeppet VINGA fram till 1965,då skeppet drogs in.
Fyrskeppet ersattes 1965 av en ny bottenfast kassunfyr, som fick namnet Trubaduren, en påminnelse om att Evert Taube var uppvuxen på ön.

 

Vinga fyr